Vadība

Mēs esam atvērti jaunām iespējām un izaicinājumiem, rūpējoties par uzņēmumu, tā investoriem, klientiem un darbiniekiem.

Vadība

Edgars Zālītis - valdes priekšsēdētājs


Edgars_Zālītis

Par akciju sabiedrību G4S Latvia un G4S Cash Services Latvia valdes priekšsēdētāju Edgars Zālītis kļuva 2006.gada 15.maijā. Iepriekšējā darba pieredze gandrīz desmit gadu garumā saistīta ar starptautisko uzņēmumu Shell, attīstot un vadot uzņēmumu Latvijā, kā arī pildot Reģionālā menedžera un Biznesa attīstības menedžera pienākumus St.Pēterburgā un Maskavā. 

E.Zālītis absolvējis Rīgas 1.vidusskolu un pēcāk RTU, iegūstot bakalaura grādu inženierzinātnēs (Aparātu būve un automatizācija).

Karīna Skoborihina - valdes locekle, Finansu departamenta direktore

 

Karina-Skoborihina-G4S

K.Skoborihina Group 4 Securicor grupas uzņēmumos strādā jau kopš 2000. gada. Iepriekš pildīja AS Falck Apsargs un AS Group 4 Falck Latvija Galvenās grāmatvedes pienākumus. Savā darbā kā interesantāko saskata dinamisku vidi, kas reizē ir gan inovatīva, gan attīstoša un interesanta. Tā dod iespējas pilnveidot sevi un attīstīt lietas un apstākļus sev apkārt. "Finanses nav tikai daudzu skaitļu rindas un kolonnas, man saistošs liekas tas, kad informāciju var pārvērst skaitļos, bet skaitļus informācijā", par savu darbu stāsta Karīna. 

Karīna beigusi Rīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu 2006.gadā, iegūstot profesionālo maģistra grādu vadībā un administrēšanā (MBM). 
2004.gadā Karīna ir ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ekonomista grādu ekonomikā, finansēs un auditā absolvējot Latvijas Universitātes Ekonomikas un Vadības fakultāti. 

Atis Lazdiņš - valdes loceklis, Administratīvā departamenta direktors

 

Atis_Lazdiņš

Darbs G4S Latvia komandā uzsākts 2006. gadā pēc 12 apdrošināšanas jomā pavadītajiem gadiem. Darba pieredze tika iegūta apdrošināšanas kompānijā AS Rīgas Apdrošināšanas sabiedrība un AAS Balta, kur veikti viceprezidenta un administratīvā direktora amata pienākumi. 

1990. gadā Atis Lazdiņš absolvējis RTU Radiotehnikas un Sakaru fakultāti (Radiotehnikas konstruēšanas un ražošanas tehnoloģija). 2002. gadā absolvējis Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes maģistratūru.

Jānis Ābele - valdes loceklis, Drošības funkciju departamenta direktors, pārstāvis un padomes loceklis "Drošības nozares kompāniju asociācijā"

 

Jānis Ābele

Jānis Ābele G4S Latvia komandā ir kopš 2005. gada. Iepriekšējā darba pieredze četru gadu garumā iegūta Valsts Robežsardzē. G4S uzņēmumā Jāņa Ābeles darbība visus šos gadus ir saistīta ar fiziskās apsardzes pakalpojuma nodrošināšanu mūsu klientiem – sākumā kā nodaļas vadītājs līdz pat izaugsmei, vadot Drošības funkciju depratamentu un ienākot uzņēmuma Valdes sastāvā. 

2011. J.Ābele absolvējis RTU Norvēģijas – Latvijas profesionālā biznesa vadības maģistra (MBA) studiju programmu “Inovācijas un uzņēmējdarbība”. 
2007. gadā Baltijas Starptautiskajā akadēmijā iegūts bakalaura grāds tiesību zinātnēs. 
2002. gadā absolvējis Valsts Robežsardzes koledžu, iegūstot vidējo speciālo izglītību, savukārt vidējā izglītība iegūta Valmieras ģimnāzijā.

Romāns Rešetņikovs, Pārdošanas departamenta vadītājs

Romāns 

G4S darbojas kopš 2014. gada beigām - sākotnēji kā Pārdošanas vadītājs, bet vēlāk kā Pārdošanas departamenta vadītājs, pārņemot savā pārziņā arī Klientu apkalpošanas dienestu.

R. Rešetņikovs biznesā darbojas jau vairā kā 20 gadus, lielākoties pārdošanas vadībā starptautiskos uzņēmumos, kā arī iegūta vairāku gadu pieredze vidēja lieluma uzņēmumu vadībā dažādās nozarēs.

Absolvējis Rīgas Tehnisko Universitāti, iegūstot bakalaura un vēlāk inženier - ekonomista grādu uzņēmējdarbības jomā.

G4S darbojas un  vadības komandai pievienojies, lai sistematizētu un padarītu efektīvākus pārdošanas un klientu apkalpošanas procesus, kā arī lai sasniegtu virsotnes modernu tehnoloģiju jomā - globālā un respektablā uzņēmumā.

Sevi raksturo kā personību ar augstu atbildības sajūtu, uzticamu, prasīgu pret sevi un komandas dalībniekiem. Ikdienas darbā tic cipariem un augsti vērtē godīgu un atvērtu komunikāciju.

Aleksandrs Viktors Šnevels - Tehnoloģisko risinājumu departamenta direktors

G4S Cash Services Latvia valde

Edgars Zālītis - Valdes priekšsēdētājs

Karīna Skoborihina - Valdes locekle

Ilze Lūse - Valdes locekle

 

Ilze_Lūse
^